Aktualno Slovenija zaslužek na internetu 

Borzno trgovanje SI ENTER – MTF, večstranski trgovalni sistem

Ljubljanska borza v Sloveniji uvaja trg SI ENTER (večstranski trgovalni sistem – Multilateral Trading Facility).

Končno se je Ljubljanska #borza okorajžila vlagateljem oplemeniti nabor investicijskih priložnosti in izboljšati transparentnost trgovanja. Z novostjo bo kapitalski trg dvignila na višji nivo. S 6. marcem borza  #Ljubljana (ljse.si) postavlja nove temlje trgovanja z vrednostnimi papirji. Uvedba trga SI #ENTER – MTF – jeo že v paksi po vsej Evropi.

Lahko rečem, da z ukinitvijo registrskih računov imetniki vrednostnih papirjev, sploh tisti z netržnimi delnicami, dobivajo več priložnosti za trgovanje. Prav tako je to priložnost za potencialne vlagatelje t.i. iskalce neodkritih zakladov. Skratka trg SI ENTER je kul alternativa na borznemu trgu, na katerem se bo trgovalo s pestrim in bogatim naborom vrednostnih papirjev raznovrstnih panog slovenskega gospodarstva, ki drugače niso na voljo na borznem trgu. Vlagateljem bodo končno dostopne do #obveznice #delnic in komercialni zapisi, ki ne kotirajo na borznem trgu.

V segment Trg delnic – ENTER Basic bo uvrščenih 76 delnic, s katerimi se je do sedaj trgovalo na OTC trgu (Over the Counter). Seznam družb, ki bodo s 6. marcem 2017 na trgu SI ENTER.

 

0

Zadnje objave

Leave a Comment